ඔන්න මගේ පලමු චායාරූපය කහ මලක්...මම ඉතින් මල් ගත්තට ඒවායෙ නම නම් දන්නෙ නැ.දන්නවනම් නම කමෙන්ට් එකකින් දලා යන්න.


2 comments

  1. ela

     
  2. ibm Says:
  3. ස්තූතියි සහෝ.

     

Post a Comment

bookmark
bookmark
bookmark
bookmark
bookmark
Indunil. Powered by Blogger.

Followers

Labels

Blog Archive

About Me

මම සරල..... සතුටින් ඉන්න කෑමති කෙනෙක්*